PR ve Reklamcılık Arasındaki Temel Farklar

Günümüzün rekabet koşulları içerisinde, işletmeler ve kurumlar çok farklı konumlanmak durumundalar. Kazancı getirecek şartlar artık çok değişti. Pazar yapısında artık yalnızca üretim ve satış yapan, klasik firma duruşu yeterli değil. Bundan nedenle öncelikle kavramları doğru oturtmak gereklidir. Pazarlama anlayışının içinde halkla ilişkiler ve reklamcılığın farklı alanlar olduğu iyi değerlendirilmelidir. Konya reklam ajansları içerisinde, Ustazeka bu konuda önemli çalışmalar yürütmektedir. 

Pazarlama, insanların istek ve gereksinimlerini tespit etmekle başlar. Bunları karşılayacak olan ürünlerin yaratılması ve bu ürünlerin karşılıklı olarak sahip olunan değerlerle değiştirilmesi ile bir üst aşamaya geçilir. Üst tanım olarak “pazarlama” bireyler ya da gruplar tarafından yürütülen psikolojik, sosyal ve iktisadi bir süreçtir (bkz. 7P). Kısaca tanımlayacak olursak: 

Halkla ilişkiler faaliyetleri, iletişim tekniklerinin planlı bir şekilde iki yönlü olarak uygulanmasıdır. Temel amaç anlayış, sempati ve desteği elde etmek ve olabildiğince sürekli kılmaktır. Kısaca PR olarak bilinen bu ilişki yönetimi çoğu zaman reklamcılık çalışmalarıyla karıştırılmaktadır. 

Reklam ise belirli bir maddi bedel karşılığında, hedef pazara kitle iletişim araçlarıyla, fikirlerin malların, hizmetlerin satış amaçlı tanıtılmasıdır. Bu hizmete de “reklamcılık” adı verilir. 

Bu bağlamda, iki ayrı terimi daha net ifade etmek adına aradaki farklara da değinmek gerekir. 

Halkla ilişkiler, kamuoyundaki saygınlığı yükseltmek, insanların destek ve güvenini sağlayıp bunu devam ettirmek için yapılır. Reklam ise, bir mal ya da hizmetin satışını artırma amacı güder. 

• Halkla ilişkilerde kurumun hedef kitlesi bütün insanlardır. Reklamdaysa hedef kitle sadece mevcut müşteriler veya potansiyel müşteri adaylarıdır. 

• Halkla ilişkilerde çalışmalar kesintisizdir. Reklamda çalışmalar kesintili ve dönemseldir. 

• PR yapıldığında sonuçlar uzun vadede beklenir. Reklamda sonuçlar kısa vadede alınmalıdır. 

• Halkla ilişkiler doğrudan mesajlar verirken, reklam örtülü mesajlar verir. 

• PR çalışmasıyla hazırlanan mesaj genellikle ücretsiz olarak kitle iletişim araçlarına iletilir. Reklamda ise tanıtım amacıyla, yayın organlarına zaman ve izleyici için ücret ödenir. 

• Halkla ilişkilerde amaç üründen ziyade kurum tanıtımıdır. Reklamda amaç, üretilen mal veya hizmetlerin ticari anlamda tanıtılması ve marka imajının oluşturulmasıdır.

Önerilen makaleler