Pazarlamada Persona Kavramı

Persona terimi, ilk olarak Carl G. Jung tarafından tanımlanmıştır. Türkçe karşılığı kabaca, “maske” olarak çevrilebilir. Kavram, bireyin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarıyla ilişkili olarak takındığı tavrı da tanımlar. Bu açıdan “kişilik kartı” olarak da dilimize uyarlanabilir. Bilinçli veya bilinçdışı olarak, sürecin uyaranlarına verdiğimiz tepkiler de denebilir. Kişiliğin sosyal çevredeki yansımasıdır.

Pazarlama açısından, farklı kaynaklardan edinilen pazarlama bilgilerinin derlenmesi ile “persona” elde edilir. Bu bilgiler ışığında, ideal müşteri profilinin ortaya çıkartılması şeklinde tanımlanabilir. Persona için aslında bir analiz sürecidir de demek mümkündür. Yeni bir girişimin başarı ile sürdürülebilmesi için; pazarlama sürecini, tabiri caizse baştan sıkı tutmakta yarar vardır. Bunun için de önce personalar oluşturulması ve hedef kitle özelliklerinin detaylı olarak tanımlanması gerekir.

Pazarlama sürecine başlamadan önce, belirli hedeflere yönelik olarak persona yaratılır. Şirket personası, sonrasında yeniden şekillendirmek zorlu bir süreç olacağından ilk başta yaratılır. Markanın ismi, kurumsal kimliğini tasarlanması, kullanılacak olan motto, sloganlar ve benzeri detaylar persona yelpazesinin renkleridir.

İş hayatında başarılı olmanın yolu, bazen oldukça dolambaçlıdır. Kimi zaman iyi satışlarla bile işin içinden çıkılamaz. Bu aşamada iç destek pazarlamanın gücüdür. Çünkü pazarlama bir firma ve markası için her şeydir. Ürün ne kadar kaliteli olursa olsun, sunulan hizmetler göz doldursun; eğer iyi bir pazarlama yöntemi ve hedef kitle analizi yoksa bu durumda labirent karmaşık hale gelecektir. İşte bu nedenle atılacak adımlardan biri ve belki de birincisi persona oluşturmaktır.

Persona belirleme sürecinde amaç, müşteri kitlesine ait verilerin toplanması ve bu doğrultuda analizin yapılmasıdır. Müşteri satın alma motivasyonunu etkileyen süreçler, nasıl bir pazarlama yapılması gerektiğine dair en önemli ipuçlarındandır. Öncelikle müşterilerin profili, sosyo-ekonomik durumu, satın alma alışkanlıkları, ilgilendikleri ürünler gibi detayları barındıran geniş çaplı bir kitle analizi çıkartılır. İkinci sırada müşterinin amacı yer alır. İnsanların hangi amaçla sektörde alışveriş yaptığı iyi araştırılmalıdır. Daha sonra potansiyel müşterinin sorunlarını belirlemek gerekir. Neden dolayı ve nelerden şikayet geliyor? Burada amaç, firmanın müşterilerin karşılaştıkları sorunları hızlı çözebilmesidir. Bu sorunlar müşterinin ürüne erişiminden başlar, satın alma aşamasındaki ödeme sıkıntılarına kadar devam eder.

Başarılı firmalar gerek duydukça “persona” çalışması yaparak ilerler. Çoğu kez bunu bir uzman eliyle ve kadroyla yaparlar.

Önerilen makaleler