Grafik Tasarım Nedir?

grafik tasarım

Grafik tasarım olgusunun tarihçesi neredeyse ilk uygarlıklara dayanır. Görsel iletişim ilk olarak MÖ. 14.000’lerde mağara duvarlarına yapılan resimlerle başlar. Yazının bulunuşuna kadar geçen süreçte yaşananların çoğunu bu resimlerden anlarız. Sonrasında 1450 yılında Johann Gutenberg’in Avrupa’da hareketli matbaayı icat etmesine kadar farklı ve el emeği aktarımlar gerçekleşir. Bizler bugün bile o tasarımlardan faydalanmaktayız. Ardından “Sanayi Devrimi” ve “Küresel Teknoloji” kavramlarıyla özetleyebileceğimiz süreç devam eder.

Fırça, kalem gibi doğal araçlarla yapılan grafikler, günümüzde tekniğini çevrimiçi ortamlara ve buna bağlı olarak oldukça gelişmiş tasarım programlarına taşımıştır. Adobe versiyonları, Procreate, Affinity Designer, ArtRage gibi birçok farklı uygulama ya da programlar bu duruma örnek gösterilebilir.Çizgi, renk, doku, biçem gibi pek çok tasarım unsuru artık dijital ortamlarda gerçekleştirilmektedir.

Grafik tasarım, yeteneğin hayal gücü ile harmanlanmasını gerektirir.

Hazırlanan somut projelerdeki düşüncenin, ilişkin konseptin veya iletilmesi istenen mesajın aktarılmasında teknolojinin de kullanımı artık mecburidir. Grafik sanatçısı; web siteleri, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, bilgisayar oyunları, ürün ambalajları, afişler, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi çeşitli ürün ve faaliyetlerin görsel tasarımını yapar.

Yani algılarla kavramları ustaca birbirine bağlar.

Bilgi detaylandıkça ve ihtiyaçlar arttıkça “grafik tasarım” da kendi içinde branşlara, farklı derinliklere ve ekollere ayrılır. Bugün için, etrafta görüp görebileceğimiz her meta, grafik tasarımın alanında yer almaktadır.

Grafik tasarım süreci uzun ve meşakkatlidir.

Kısaca özetlersek:
Projenin tanımlanması, tasarım sorunlarının çözümündeki ilk aşamadır. Konuyu anlamak ve içselleştirmek gerekir. Burada doğru iletişim, yaratıcılık ve bireysel sınırları zorlamak önemlidir. Tasarım hakkında mümkün olduğunca çok veri toplayarak hareket noktasını belirlemek hemen sonraki aşamadır. Yaratıcılık en önemli aşamadır. Tasarımcı kâğıda ilk eskizlerini karaladığında süreç en kritik aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur. Projede sonuç odaklı çalışmak gerekir. Tasarım için belirlenen seçenekler, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır. Beklenti, hedef ve sunum doğrultusunda yapılacak toplantılarla grafik tasarım son haline getirilir. Deneyim ve yeteneğe dayalı, proje uygulamaya başlanır.

Önerilen makaleler